عشقی گفت: باید اقدامی صورت بگیرد تا قیمت گذاری کالا‌هایی که در بورس کالا عرضه می‌شود به صورت منصفانه باشد و به طور حتم از رانت جلوگیری شود.