معاون اقتصادی رییس جمهور در مراسم ختم مادر سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین شرکت کرد.