در حادثه حمله مسلحانه به مدرسه‌ای در شمال غربی پاکستان، ۷ معلم کشته شدند.