سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید امروز – سه شنبه – توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ می شود.