خروپف مبتنی بر زبان زمانی اتفاق می‌افتد که زبان بیش از حد شل شده و به پشت گلو می‌افتد و راه‌های تنفسی را مسدود می‌کند و باعث خروپف فرد مبتلا می‌شود. اگر خیلی خوش شانس نیستید، خروپف خودتان شما را بیدار کرده و اکنون باید برای دوباره به خواب رفتن تلاش کنید. آیا می توان تاریخ روح را برای آن زمان نوشت که پر از تغییر و مبارزه باشد تا تاریخ انسان ظاهری، اما چه کسی آن را خواهد نوشت؟ او مرد بسیار خوبی است و من نگران او هستم. اگر به دنبال راه حلی موثر برای درمان مشکل خروپف خود برای همیشه هستید، محافظ دهان ضد خروپف چیزی است که ممکن است برای شما جالب باشد. بنابراین یافتن درمانی برای این مشکل ضروری می شود. و من فکر می کنم با نبوغ و کمی دردسر، می توانم چیزهای بیشتری پیدا کنم. من خودم را به طرز وحشتناکی خودخواه می بینم و به همه چیز با توجه به تأثیری که ممکن است بر اشیاء بزرگم داشته باشد نگاه می کنم. این رویکرد ممکن است شامل روکش های رختخواب باشد. با این حال، بدون شوخی، خوشحالم که مورد توجه او قرار گرفتم، زیرا او ممکن است برای من مفید باشد.

از نفس خود برای حرکت موثرتر استفاده کنید؟ مهم است که از این علائم OSA در طول روز آگاه باشید زیرا احتمال بیشتری دارد که از آنها آگاه باشید. از آنجایی که اکثر ما حدود یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانیم، داشتن راحت ترین و سالم ترین بالش ضروری است. و اگر چه مطمئن هستم که دو یا سه سال در بیرون باید دوباره ما را به هم نزدیک کند، تا از هم جدا شویم، همانطور که مشتاقانه امیدوارم، دیگر نه، و اگر چه خودم را سرزنش می کنم که اجازه دادم این احساسات به وجود بیایند، زمانی که باید قدرت داشته باشم و شادی برای هر دوی ما کافی است، با این حال آنها هستند و باقی می مانند، و من می ترسم تا زمانی که جدایی مخوف تمام شود، باقی بمانند، و امید دوباره به تنها تسلی دهنده ممکن تبدیل شود. جایی که من فکر می کنم به سختی از اخراج خود توسط هکی پنج سال پیش خلاص شده بود. اینجا پایان یکتاریخ چهار سالهاست عزیزترین. من از الیزا کی و مادرم گزارش‌های کسری از کارهای شما را اینجا و آنجا شنیده بودم که با خوشحالی‌ترین توصیف نبود و به همین دلیل از دریافت نامه شما خوشحال شدم، نامه‌ای که اگرچه حکایت از غم و اندوه و بدبختی دارد. ، با این حال به من نشان می دهد که قلب زن شجاعی که همیشه داشتی، عزیزترین لیزی، هنوز مال توست، و همیشه محبت گرم اطرافیانت را داشته ای، و اکنون، همانطور که نامه دکتر به ما می گوید، شما یک مورد دیگر دارید. سرچشمه شادی و خوشبختی است و این شادی جدید باید تلخی را از بین ببرد. خاطره را نمی گویم، زیرا می دانم که چقدر غیر ممکن است.