«آلوین براگ» دادستان پرونده دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا بار دیگر یک نامه حاوی پودر سفید دریافت کرد.