مشاور فرمانده معظم کل قوا شکل‌گیری فضای رسانه‌ای نامتناسب کنونی را حاصل بی‌عرضگی رسانه‌هایی مثل صداوسیما دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران قادر نیست از خودش دفاع کند. ما در روایت‌سازی وحشتناک عقب هستیم و منفعالانه عمل می‌کنیم. ما به جا اینکه کمک کنیم، می‌نشینیم تا آقا اقدام کنند.