درمان موفقیت آمیز خروپف شما به علت آن بستگی دارد. درمان اختلالات خواب معمولاً می تواند شما را به بازی بازگرداند. همچنین می توانید مطالعه خواب را در خانه انجام دهید. ویژگی‌های نمونه مورد مطالعه به‌عنوان میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای پیوسته یا نسبت‌های متغیرهای طبقه‌بندی در کل نمونه ارائه شده و بر اساس نژاد/قومیت طبقه‌بندی شده‌اند. اگرچه اضافه وزن یا چاقی خطر خروپف را افزایش می دهد، اما بسیاری از شرایط دیگر نیز وجود دارند که می توانند باعث خروپف شوند، مانند نقص در بینی یا مشکلات پشت گلو. با این حال، خروپف به افراد دارای اضافه وزن محدود نمی شود، یک مرد یا زن ورزشکار مناسب نیز ممکن است مبتلا شود. بسته به منبع خروپف، ممکن است هزینه بیشتری داشته باشد زیرا ممکن است به چندین عمل جراحی نیاز باشد. خروپف زمانی اتفاق می‌افتد که جریان هوا مسدود یا محدود شود. منبع معتمد راهنمای مرک برای اولین بار در سال 1899 به عنوان یک کتاب مرجع کوچک برای پزشکان و داروسازان منتشر شد. درختان در میان صخره های انباشته رشد کردند. و آنجا، زیر یک سنگ، آقای تاد یکی از خانه های خود را ساخته بود.

نظرات مشتریان: یکی از بهترین راه ها برای تعیین اینکه آیا بالش برای شما مناسب است یا خیر، مشاهده نظرات مشتریان است. شفافیت شرکت: ما بالش‌های شرکت‌هایی را در اولویت قرار دادیم که با خط‌مشی‌ها و مواد محصول خود شفاف هستند و خدمات خوبی به مشتریان دارند. خبر خوب این است که مهم نیست چگونه و چه زمانی خروپف می کنید، راه حل هایی برای بهبود آن وجود دارد. من نیازی ندارم که در طول شبانه روز شاهد اعمال یک فرد باشم تا بدانم آیا او خودخواه و خود محور است و فقط به فکر خود و آسایش خود است، تا بدانم آیا او بیهوده و مغرور است یا نه، تا بدانم آیا تنبل است یا نه خودپسندی، اینکه بداند آیا اخلاق خوبی دارد یا نه، بداند که آیا اخلاق او لباسی است که فقط در ملاء عام پوشیده می شود، بداند که آیا پاکیزه است، بداند که آیا او پاکیزه است، بداند که آیا او صادق و راستگو است و مخلصبی ریاصمیمانه؛ در واقع او را در امور ضروری بشناسیم. آیا فقط تلاش برای تصویر کردن لینکلن در یک پیراهن شب است؟