کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جمعه شب گفت که درگیری‌ها در سودان موجب آوارگی ۲۰۰ هزار تن از این کشور شده است.