دعای دوازدهم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای اعتراف به گناه و درخواست توبه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.