مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دلگان در شبانه روز گذشته با ثبت بیشینه دمای ۴۰ درجه گرمترین شهر استان بوده و تمندان با ثبت بیشینه دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد جایگاه خنکترین شهر استان را به خود اختصاص داده است.