با توجه به فرایند پیچیده تصویب قانون جدید برای واردات خودرو کارکرده از مسیر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال مطرح می شود که الزاما نیاز به تهیه لایحه جداگانه در این خصوص است یا اینکه هیئت دولت امکان تصویب مقررات خاص را دارد.