حسینی بوشهری در قسمتی از بیانات خود خطاب به مسئولان تصریح کرد: گره‌گشای کار مردم باشید نه گره کور به کار مردم بزنید و مسئولیت امروز مدیران به برکت خون پاک شهدا و همراهی مردم است و مردم در انتخابات پیش‌رو با حضوری پرشور و گسترده شرکت خواهند کرد.