معاون سازمان سنجش گفت: یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶داوطلب در آزمون سراسری نام‌نویسی کردند.