روزنامه‌نگار خوزستانی عصر روز جمعه در شهرستان ایذه توسط افراد ناشناس به قتل رسید.