وزیر کشور در نامه‌ای به استاندار قم با تبدیل روستای قاهان به شهر موافقت کرد.