میوه خشک یکی از تنقلات سالم و مفید است که با انواع میوه‌ها تهیه می‌شود.