همزمان با فرارسیدن فصل بهار، گل‌های لاله در بوستان باغ ایرانی(مهندس مختاری) شکوفا شده است.