در این گزارش به قیمت محصولات چینی در بازار آزاد می‌پردازیم.