دو فرمانده ارشد نظامی کشورمان به سیستان و بلوجستان سفر کردند.