حجم معاملات امروز ۲۴.۰۸۳ میلیارد سهم بود که طی ۱.۱۹۷ میلیون معامله داد و ستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۶۵،۸۹۲ میلیارد ریال رسید.