“زبان فارسی از نگاه دیگران” عنوان یکی از نشست‌های تخصصی بنیاد سعدی در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود که صبح روز شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در سرای ملل برگزار شد.