رئیس ستاد امر به معروف در واکنش به سوء قصد به برخی روحانیون، گفت: عموما این کارها را آدم‌های مرفه می‌کنند.