دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که بر اساس فرمان رهبر این گروه و به حکم قاضی‌القضات این گروه ۲۴۶۰ زندانی از سراسر زندان‌های افغانستان به مناسبت عید فطر آزاد و در مدت حبس ۴۷۱ زندانی دیگر در سراسر کشور تخفیف داده شده است.