یک خادم ملت باید ۵۰ درصد از ارزش هدیه‌ای را که می‌خواهد نزد خود نگه دارد، پرداخت کند. من از درآمد آن برای تعمیر آسفالت خیابان روبه‌روی خانه‌ام استفاده کردم که در شرایط بسیار نامناسبی بود. باید از دو نفر از سران دولت پیشین، نواز شریف و آصف‌علی‌زرداری نگرانی داشته باشید که در واقع چنین هدایایی را دزدیدند.