با اعلام رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، دارندگان مجوز مشاغل خانگی نیازی به دریافت پروانه کسب مجازی ندارند و اعطای ای نماد به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تسهیل و علمیاتی شد.