نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه بخش ها باید برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو تلاش مضاعف کنند، تاکید کرد: نمایندگان مردم باید در بین مردم حضور یافته و مسائل را برای آنها تبیین کنند و دولت نیز باید اهتمام ویژه ای برای حل مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی آنان داشته باشد.