زوج جوان در منزل مسکونی شان بر اثر گازگرفتگی جان باختند.