در بسته زیر اخبار و محتوا‌های آموزشی پیرامون «سخنان جنجالی وزیر اسبق آ-پ پیرامون سلام فرمانده؛ به اجبار در مدارس پخش می‌شد!»، «اگر توانستی در هفت ثانیه حرف O را پیدا کنی به بیناییت 20 بده!»، «داستان دختر ماه وارد بازار کتاب شد»، «ترس دانش آموزان دختر از رفتن به دستشویی مشترک در والسال»، «باید در کمتر از ۲۰ ثانیه عدد ۲۸۸ را پیدا کنی» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.