در هفته آخر لیگ هشتم درحالی که ذوب‌آهن به یک مساوی مقابل فولاد با هدایت مجید جلالی نیاز داشت تا قهرمان شود، استقلال باید در مشهد پیام را می‌برد و منتظر باخت ذوب به فولاد می‌ماند آنهم در حالی که فولاد هیچ فرقی برایش نمی‌کرد که ببرد، مساوی کند یا ببازد. جلالی ماجرای آن روزها را افشا می‌کند