دبیر کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه قیمت مصوب تخم مرغ برای تولیدکننده ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان است، گفت: به‌رغم اینکه در فروردین‌ماه سال جاری رونق صادراتی خوبی پیدا کردیم، هنوز قیمت تخم مرغ به قیمت مصوب نرسیده است و با قیمت کیلویی ۳۷ هزار ۷۰۰ تومان پایین‌‎تر از نرخ مصوب در حال فروش هستیم.