ماجرای حضور شیخ حسین انصاریان در خانه‌های فساد شهرنو نکاتی خواندنی دارد که در کتاب «خاطرات شیخ حسین انصاریان» به آن اشاره شده است.