– فرماندار مهران با اشاره به ازدحام جمعیت در پایانه مرزی این شهرستان، گفت: مرز مهران اوایل صبح امروز برای ساعاتی از سوی طرف عراقی بسته شده بود که در حال رایزنی برای بازگشایی و فعالیت مجدد مرز هستیم.