سد خاکی روستای عبدل‌آباد در ۲۳ کیلومتری بجنورد و در بخش حصار گرمخان واقع شده است. این سد در زمستان از آب سیلاب‌ها و رودخانه‌های اطراف پر می‌شود تا در فصل کم‌آبی، نیاز کشاورزان منطقه را تامین کند. تلف شدن تعدادی از ماهی های این سدکه هنوز دلایل آن مشخص نیست موجب تأسف و تأثر گردشگران و اهالی شده است./وحید خادمی