یک افسر سابق سرویس امنیت فدرال روسیه گفت: مسکو برای یک جنگ طولانی آماده نبود و اکنون به سمت شکست نظامی پیش می‌رود.