تجارت‌نیوز در گزارشی به افزایش قیمت شیرخام و نوسات قیمتی انواع لبنیات پس از آن پرداخت و نوشت:  پس از وعده دولت به صنایع لبنی برای ارائه مجوز افزایش قیمت، حال تولیدکنندگان بجد دنبال افزایش قیمت محصولات لبنی هستند؛ اما پیش از افزایش قیمت لبنیات باید افزایش قیمت شیرخام به تائید ستاد تنظیم بازار برسد.