چین از نخستین قطار هوایی با خط مغناطیسی معلق رونمایی کرد. این مونوریل که می‌تواند با سرعت 80 کیلومتر در ساعت حرکت کند، عملا هیچ تماس فیزیکی با سطح ندارد و تنها با استفاده از آهن‌رباهای قدرتمند مغناطیسی روی خطوط معلق جابجا می‌شود. مسیر آزمایشی 730 متری این قطار هوایی، که با عنوان «ریل سرخ» نیز شناخته می‌شود، در استان جیانگ‌شی چین واقع است. در تابناک می‌بینید.