راز ناآرامی ترامپ، گرانی زیر نقاب آمار، برای فقرا، روحانی و رییسی فرق دارند؟، سلطان میانجی در تهران، انتخابات ترکیه، سیاست خارجی و ایران، چالش روانی 800 هزار نفر، جزئیات رشد یارانه کالابرگی سه دهک پایین درآمدی، پشت ویترین مالیات ستانی، طالبان تا کجا در نقشه آمریکا بازی می‌کند؟ و ایران در مسیر احیای اقتصاد و دیپلماسی از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است.