دبیر شورای عالی امنیت ملی  نوشت: مسئول اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، آمریکا است و قطعا باید تبعاتش را بپذیرد.