همسر آیت‌الله علی اکبر مشکینی (ره) و مادر شهید جانباز جواد فیض درگذشت.