اگر مقابل تیم‌های صدرجدولی شکست نمی‌خوردیم و امتیاز از دست نمی‌دادیم الان با اختلاف قهرمان ما بودیم. در کل فوتبال مرسوم است وقتی برابر تیمهای بالای جدولی قرار می‌گیری باید طوری به میدان بروی که اگر برنده نمی‌شوی حداقل شکست هم نخوری.