رهبرانقلاب در واکنش به دانشجویانی که روز گذشته تولدشان را تبریک گفتند، فرمودند: تولد این حقیر اصلا قابل اعتنا نیست، حادثه بسیار کم اهمیت و کوچکی است.