یک جوان ۲۱ ساله صرب در اقدامی که تروریستی توصیف شده است، هشت نفر را به ضرب گلوله به قتل رساند و ۱۳ تن دیگر را زخمی کرد.