ویدیویی از نشست “جمعی از دانشمندان یک درصد برتر جهان” با رییسی که باعث حیرت و واکنش کاربران فضای مجازی شد.