جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: در حالی که ما 30 درصد مازاد تولید مرغ داریم؛ بنابراین چرا مردم باید در صف های یک کیلومتری مرغ بایستند! این چه نوع مملکت داری است اینها سوالاتی است که ما از آقای رئیسی داریم اما هنوز پاسخی نشنیدیم. به عقیده من صف مرغ طولانی تر از صف انتخابات بعدی خواهد بود. این وضعیت، افتضاحی است که وزارت جهاد و صمت به بار آورده است.