اندریک، پدیده ۱۶ ساله برزیلی، که به رئال پیوسته، ولی تا ۱۸ سالگی برای پالمیراس بازی خواهد کرد، تمام بازی‌های رئال را مشتاقانه تماشا می‌کند.