فرمانده انتظامی بروجرد از پلمب مجتمع دیپلمات سنتر این شهرستان خبر داد.