معاون اقتصادی رییس جمهور در پیامی صمیمانه برای فرزندان شهید شهرکی، ضمن اظهار تأسف از این اتفاق و همچنین حادثه شهادت شهید الداغی، یاد این شهدای مدافع امنیت، غیرت و ارزش ها را گرامی داشت. متن این پیام به شرح زیر است: