رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: قیمت ها تا پایان هفته تغییر خاصی نخواهد کرد. در حدود یک تا دو ماه گذشته ما نسبتا در بازارهای طلا و سکه ثبات پایدار و التهاب حداقلی را داشتیم. بازار هم اکنون روال عادی خود را طی می کند و نباید منتظر کاهش یا افزایش خاصی بود.