عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: برخی دورهمی اصولگرایان را به مشارکت ترجیح می‌دهند.